Verenging M.I.V. moskee Assalam

De Marokkaans Islamitisch Vereniging Moskee Assalam is in 1998 opgericht en is daarmee de derde moskee in de gemeente Gouda. “Assalam” betekent: De vrede.

 

De moskee bevindt zich in de wijk Oosterwei in Gouda-Oost, pal tegenover de hervorme Vredeskerk (PKN). Oosterwei telt circa 2.300 inwoners (2012). Meer dan de helft van hen is van Marokkaanse afkomst en nog eens twintig procent heeft een andere etniciteit.

 

De Marokkaans Islamitische Vereniging Assalam heeft twee primaire doelstellingen:

1.      Het realiseren van en zorgdragen voor voorzieningen ten behoeve van de geloofsuitoefening van moslims in de gemeente Gouda;
2.      Het realiseren van en zorgdragen voor optimale participatie van moslims aan de Goudse samenleving;
3.      Het bevorderen van de overgave aan de wil van Allah en het onderhouden van de zuilen van de islam;
4.      Het vestigen van eenheid tussen de moslims;
5.      Het oprichten en in stand houden van moskeeën; bibliotheken en dergelijke;
6.      Het bevorderen van de godsdienstige, culturele en sociale belangen van moslims;
7.      Alsmede van de betrekkingen met andere gelijksoortige instellingen;
8.      Het bevorderen van de studie van de islam;
9.      Het prediken, verkondigen en verbreiden van de islamitische godsdienst zoals deze is;
10.    Vastgesteld in de heilige Koran en de overleveringen van de profeet Mohamed vrede zij met hem;
11.    Het geven van godsdienstonderwijs.

De Marokaans Islamitische Vereniging Assalam ziet het als haar roeping in de samenleving in de wijk aanwezig te zijn. Zij zoekt onder andere naar mogelijkheden door bv. aansluiting te zoeken bij wijkactiviteiten, in het bijzonder die activiteiten die gericht zijn op het samenleven in een multiculturele wijk, en door het organiseren van activiteiten die een ontmoeting tussen buurtbewoners en de Islamitische Vereniging mogelijk make

De Marokaans Islamitische Vereniging Assalam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijk plek voor moslims en niet-moslims in Gouda. Naast de religieuze functie vervult de Marokaans Islamitische Vereniging Assalam een belangrijke rol als sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor moslims in de stad.
Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de Marokaans Islamitische Vereniging Assalam vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de Vereniging meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als Moskee Assalam tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de Goudse samenleving. Voor niet-moslims is de Marokaans Islamitische Vereniging Assalam hét informatiecentrum waar men in contact kan komen met moslims en informatie kan krijgen over de Islam.
In de huidige periode waarin de Islam wereldwijd in de schijnwerpers is komen te staan en de negatieve beeldvorming over de Islam sterk is gegroeid, achten wij deze brugfunctie van groot belang.

Vredespad , verbondenheid met de buren Op de Goudse Dunantsingel liggen kerk en moskee recht tegenover elkaar. En zoals het goede buren betaamt, zijn er al jarenlang over en weer, prima contacten. Ruim vijf jaar geleden, 2005, kwam bij de voorbereiding van het wijkfeest het idee op om met verf een vredespad te maken tussen de Assalam (Vredes) moskee en de Vredeskerk. Een jaar daarna is dit initiatief, waarvan nog wat resten te zien waren, verder uitgewerkt door de kunstenaars Ties ten Bosch en Kamiel Verschuren. Het resultaat is een in kunstig blauwe tegels uitgevoerd pad tussen de Hervormde Vredeskerk (PKN) en de Assalam moskee.
Op vrijdag 4 april heeft wethouder Siebe Keulen het Vredespad tussen de kerk en de moskee met een klinkende speech officieel geopend. In bijzijn van het bestuur van de Moskee Assalam, de kerkenraad van de Vredeskerk, de kunstenaars Ties ten Bosch en Kamiel Verschuren, wijkbewoners, de initiatiefnemers van deze bijeenkomst, leden van het Wijkteam Gouda Oost, Vereniging RenM, medewerkers van Factor-G, Wijkaanpak, wooncorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners en het projectbureau Wijkontwikkeling. Het werd een feestelijke bijeenkomst die gestart werd met het loslaten van vredesduiven.

 

moskee